7 sec
//s9.kh1.co/c2/c2c184bb000071f3945495c0e1274f61fa4776c1.jpeg

ខ្លាចដៃគូពេក តារានិករទាំងនេះ មិនដែលហ៊ានសុំអ្វីដែលលើសឡើយ

មកស្គាល់​តារា​និករមួយចំនួន ដែល​ខ្លាចដៃ​គូ​បំផុត សូម្បីតែការចង់សុំអ្វីមួយបន្ថែម!

កម្សាន្ត
L.NL.N
 ១០-មីនា-២០២៣ 
 ៥ល្ងាច · ១២ ថ្ងៃមុន
//s9.kh1.co/d9/d9f015d8c8ee50d172a6d610572588d93b729b3c.jpeg

បើមិនបានធ្វើជាចៅហ្វាយក្នុងទំនាក់ទំនង តារានិករទាំងនេះមិនសុខចិត្តទេ

មកស្គាល់តារានិករ​ខ្លះ​ ដែល​តែង​តែ​ចង់​ក្លាយ​ជា​ចៅហ្វាយនាយ​ក្នុង​ទំនាក់​ទំនងជានិច្ច!

កម្សាន្ត
L.NL.N
 ១០-មីនា-២០២៣ 
 ៥ល្ងាច · ១២ ថ្ងៃមុន
//s9.kh1.co/8d/8de487ee3c22aec870f35f6bc82a08920f0ef791.jpeg

ទោះមានស្នេហា ក៏តារានិករទាំងនេះ មិនឲ្យឡូកឡំជាមួយមិត្តភាពដែរ

មកស្គាល់តារានិករ​​មួយ​ចំនួន ​ដែល​មិន​ទុក​ឲ្យ​ទំនាក់​ទំនង​ រហែក​ដាច់​ពី​មិត្តភក្ដិ​ល្អ​បំផុត​របស់​ពួក​គេឡើយ!

កម្សាន្ត
L.NL.N
 ០៨-មីនា-២០២៣ 
 ២ល្ងាច · ១៤ ថ្ងៃមុន

អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍

អត្ថបទចុងក្រោយ