//s9.kh1.co/0d/0df7e5e7e75462a19155be7ea9ced04fb541404d.jpeg

តារានិករទាំងនេះ ផ្តល់តម្លៃ លើការលួងលោមជាងស្នេហា

មកស្គាល់តារានិករមួយចំនួន ដែលឲ្យតម្លៃលើភាពសុខស្រួលជាងស្នេហា ទោះបីជាធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អក៏ដោយ!

កម្សាន្ត
L.NL.N
 ២២-មីនា-២០២៣ 
 ២ល្ងាច · ៦ ខែមុន
//s9.kh1.co/03/0393c82f466337d1e75ff2f0a34abb79c1c6b177.jpeg

តារានិករទាំងនេះ បង្ហាញចរិតពិត ជាមួយតែដៃគូប៉ុណ្ណោះ!

មកស្គាល់តារានិករ​ប៉ុន្មាន​ដួង​ ដែល​បង្ហាញចរិតពិតចម្លែកៗ តែនៅជុំវិញ​មនុស្ស​ដៃគូប៉ុណ្ណោះ!

កម្សាន្ត
L.NL.N
 ២២-មីនា-២០២៣ 
 ២ល្ងាច · ៦ ខែមុន
//s9.kh1.co/ec/ecb684c724c75348d35e182cd8063bc6f0948d3b.jpeg

តារានិករទាំងនេះ មិនដែលដឹងថាខ្លួនឯង មានតម្លៃប៉ុណ្ណាទេ

មកស្គាល់តារានិករមួយចំនួនខាងក្រោម ដែលតែងគិតថាខ្លួនឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ បើទោះជាធ្វើល្អក៏ដោយ!

កម្សាន្ត
L.NL.N
 ២៣-មីនា-២០២៣ 
 ១ល្ងាច · ៦ ខែមុន

អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍

អត្ថបទចុងក្រោយ